Lär dig förstå din hypertyreos

Allmänt | Min berättelse | Orsaken till sjukdomen | Kostråd | Övriga råd

   

 

 

Om autoimmuna sjukdomar

 

Kännetecknande för alla autoimmuna sjukdomar är att kroppen börjar försvara sig mot sig själv och orsakar olika inflammatoriska förändringar som på sikt kan leda till vävnadsskador. Förutom sköldkörtelsjukdomar gäller det t.ex. reumatism, allergier, cancer, multipel skleros, ulcerös kolit och aids.

Rent fysiologiskt är de autoimmuna sjukdomarna ofta sammankopplade med ett bristfälligt immunförsvar, vilket t.ex. kan framkomma i form av låga leukocytvärden (och försvagade T-hjälparceller). Louise Bourbeau skriver att problem med de vita blodkropparna på en känslomässig nivå har att göra med svårigheter att värja sig och rädsla för att hävda sig. Har man låga värden tenderar man alltså kanske att ge med sig för lätt.

En autoiommun respons kan fysiologiskt triggas bl.a. av glutenintolerans (som också kan bottna i laktosintolerans), starka östrogen- eller insulinvariationer, tungmetallförgiftning eller tarminflammation.

I sin bok ”Bli frisk av dig själv. Upptäck och förbättra kroppens naturliga försvar” (1995) presenterar medicine doktor Andrew Weil ett bredare perspektiv på autoimmuna sjukdomar än vad den traditionella medicinen brukar ge. Han skriver bl.a.: ”Det naturliga förloppet hos alla dessa sjukdomar utmärks av omväxlande försämring av tillståndet och symptomfrihet – ett välkommet mönster, eftersom det visar självläkningssystemet möjligheter att övervinna autoimmuna sjukdomar.” Orsakerna till dessa sjukdomar kan vara många, och därför bör behandlingen också enligt Weil vara mångsidig. Weil rekommenderar både kostomläggning, kosttillskott, alternativmedicinsk behandling och metoder som inriktar sig på de psykiska faktorerna. Han berättar intressanta erfarenheter om hur han sett läkningsprocesser komma igång efter att patienter tagit itu med en ohållbar situation eller gett uttryck för ilska.

Just tillgången till ilska och förmåga att säga nej vid behov har också framkommit i andra böcker som en viktig faktor för självläkningen. Det förutsätter att en människa som fått en autoimmun sjukdom inte ensidigt identifierar sig med rollen som den som orkar och hinner med allt och ständigt hjälper och är till lags. Hon behöver hitta ett värde i att ta hand om sig själv, också – och stå ut med att ibland göra andra besvikna.