Lär dig förstå din hypertyreos

Allmänt | Min berättelse | Orsaken till sjukdomen | Kostråd | Övriga råd

   

 

 

Välkommen

 

Den här webbsidan är skapad för dig som insjuknat i hypertyreos, överproduktion av sköldkörtelhormon, och som söker en djupare förståelse för sjukdomen och tips om hur man kan bidra till sitt tillfrisknande med hjälp av komplementär medicin.

 

När jag själv blev akut sjuk första gången 2006 blev jag frustrerad över att det var så svårt att hitta information om detta, och inom den kommunala sjukvården sade man åt mig att ”sjukdomen bara drabbar” och att det enda man kunde erbjuda var symtomlindring via medicin, radioaktiv behandling eller operation.

 

Jag har haft aktiv hypertyreos fyra gånger under fjorton års tid och det har motiverat mig att söka med ljus och lykta efter hjälp på olika håll, och småningom har jag fått en mer mångfasetterad bild av vad sjukdomen kan handla om. Jag upplever att jag har fått fin hjälp av olika alternativa metoder och vill här gärna dela med mig av vad jag har hittat.

 

Jag vill betona att jag inte är medicinskt utbildad och att mitt perspektiv på den här sidan utgår från vad jag läst och hört hos andra och från den egna erfarenhet och förståelse av sjukdomen som jag fått genom att umgås med min sjuka kropp i olika skeden.

 

 

  Senast uppdaterad 17.12.2020